شنبه, 6 خرداد 1396

مدیریت مالی

معاونت توسعه - مدیریت مالی - مهندس مجدی 
اولین جلسه روسای امور مالی دانشگاه جلسات روسای امور مالی 
کد خبر : ۶۲۴۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ 
۱۷:۸:۲۲
این جلسه که با حضور معاونت محترم توسعه جناب آقای دکتر حسینی مزین گردیده بود پس از ارائه مواد 29 تا 54 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها توسط سرکار خانم هرمزی رییس امور مالی دانشکده دندانپزشکی و ...
میزبانی دانشگاه جهت برگزاری جلسه ذیحسابان و مدیران مالی استان جلسه میدیران مالی استان 
کد خبر : ۶۲۴۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 
۱۶:۴۸:۳۳
جلسات مستمر ذیحسابان و مدیران مالی استان بمنظور بحث و بررسی قوانین و مقررات مالی به میزبانی مدیریت مالی دانشگاه علوم پزشکی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ایدنی ، معاونت محترم توسعه منا ...

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8